OFERTA TERAPEUTYCZNA

 

Oferuję następujący zakres działań terapeutycznych: 

1. psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym dla dorosłych i młodzieży;
2. psychoterapia zaburzeń nerwicowych;
3. psychoterapia zaburzeń depresyjnych;
4. wspomaganie dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju;
5. wspomaganie rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania;
6. wspomaganie rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD);
7. doradztwo w obszarze wychowania dziecka;
8. diagnoza neuropsychologiczna (badanie funkcjonowania procesów poznawczych po urazach lub chorobach mózgu);
9. ogólna diagnoza psychologiczna (osobowość, inteligencja, umiejętności społeczne, procesy poznawcze)
10. opiniowanie psychologiczne.